Rådet for psykisk helse

IMG_0670

Rådet for psykisk helse er omsider etablert i Moss kommune. Dette er et råd som ikke er lovpålagt, men som er politikerens ønske om å lytte til brukere av tjenestene.