Sykefraværet i Østfold øker

Det legemeldte sykefraværet i Østfold var 7 prosent i fjerde kvartal. Dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn samme kvartal i 2022.

Sykefraværet i Østfold har økt i samme takt som i Norge ellers. Det nasjonale sykefraværet i 4. kvartal 2023 var 6 prosent.

– Vi skal langt tilbake i tid for å finne et tilsvarende høyt sykefravær i fjerde kvartal. Sykefraværet har vært generelt høyt siden pandemien uten at vi kjenner årsaken til dette. Sykefraværet er høyest for kvinner og i helsesektoren, men sykefraværet øker mest innen bygg og anlegg, reiseliv og transport, samt innen varehandelen. Dette er næringer som har opplevd økonomiske nedgangstider det siste året sier Jon Stanley Fredriksen, avdelingsdirektør i NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken.
– Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, og arbeidskraften er vår viktigste ressurs. I et hardt presset arbeidsliv er det spesielt viktig å redusere sykefravær og frafall, og inkludere flere av de som i dag står uten arbeid. Vi i NAV kan bistå virksomhetene i dette viktige arbeidet, men det må felles innsats til fra partene på den enkelte arbeidsplass for å lykkes, sier Fredriksen.

Våler har høyest sykefravær

Våler kommune hadde det høyeste sykefraværet i Østfold med 8,7 prosent, etterfulgt av Skiptvet kommune med 7,6 prosent. Aremark har den laveste sykefraværsandelen med 4,9 prosent, som er en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra i fjor. Deretter følger Halden med 6,4 prosent.

Nøkkeltall

• I Østfold var sykefraværet for kvinner 8,8 prosent i 4. kvartal 2023 for menn var det 5,6 prosent
• Innen helse- og sosialtjenester i Østfold var sykefraværet på 9,5 prosent i 4. kvartal 2023.
• Sykefraværet for dem under 30 år i Østfold var 5,5 prosent i 4. kvartal 2023

Tallene i denne meldingen gjelder legemeldt sykefravær, og ikke det egenmeldte fraværet.
Sykefraværet er sesongavhengig, og generelt høyere på vinteren, i første og fjerde kvartal. Vi sammenligner derfor samme perioder av året.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *