IMG_0670
Foto: Hanne Winther

Rådet for psykisk helse

Tirsdag 23. april var kommunestyret i Moss samlet. En av sakene de behandlet var opprettelsen av et medvirkningsråd for psykisk helse og rus – “Rådet for psykisk helse”. Det var knyttet en liten spenning til akkurat denne saken. Kommunedirektørens innstilling ble endret av formannskapet torsdagen før møtet. Endringen innebar å gi Tommy Winther (forfatteren av denne saken) en ordinær plass i rådet. Opprinnelig var det foreslått at alle plassene skulle opptas av personer med tilknytning til en organisasjon.

TOMMY WINTHER tekst

Rapportene fra torsdagens formannskapsmøte sier at det var en reell uenighet om plassene i rådet. Diskusjonen gikk bredt ut, og argumentene var flere. Det var flere som stilte spørsmål ved forslaget fra NY Kurs (Anette Mjelde) om å innstille Tommy Winther til en fast plass i rådet. Det var stemmer som mente at dette svekket rusproblematikken, og at sammensetningen av rådet med dette ville bli skjev, at undertegnede ikke var organisert i en forening, og at dette svekket mandatet mitt.

Til dette er det å si:

Når en søker roller i et medvirknigsråd, er det ikke alt som kommer frem. Min historie er et liv med kjennskap til rus. Jeg har kontakt med rusmiljøer og har selv en liten erfaring med illegal rus, i tillegg til (altfor) stor erfaring med legal rus. Jeg mener også at jeg har engasjert meg i å få inngående kjennskap til denne gruppa. Jeg nevner leserinnlegg i Moss Avis, utdeling av klær til trengende rusbrukere i Oslo samt kontakter i miljøer hvor man ruser seg, samt kjennskap til miljøer som bruker rus som en egenerklært form for behandling mot plager. Alle disse er åpne med meg, og jeg vet hvor skoen trykker. For meg er det en sammenheng mellom rus og psykiske plager, det ene fremmer ofte det andre.

Når det kommer til at jeg ikke er organisert i en forening er det å si: Jeg har tidligere vært leder av Mental Helse i Moss. Jeg føler at en representasjon herfra ikke ville styrket min rolle som rådgiver. Det er mer på papiret slik deltagelse gir styrke inn i et slikt organ. Jeg føler at min frie rolle gir meg et styrket mandat til å mene noe på vegne av folka på gulvet, innbyggerne i Moss. Jeg vil mene noe om saker som angår min gruppe innbyggere ut fra lokale forhold og med en lang brukererfaring i bunn. Uten å la meg påvirke av handlingsplaner laget av en forening med et godt, men spisset budskap.

Det hele forløp uten dramatikk. Endringen til formannskapet ble vedtatt mot Rødt sine tre stemmer. Jeg er glad for at det var stor enighet om min deltagelse.

I dag har jeg startet arbeidet mitt med å foreslå for den nyvalgte lederen av rådet at vi inviterer inn en navngitt person som kan informere om kommuner som har etablert lettere tilgjengelige psykiske helsetjenester enn det Moss har i dag. Det hele er et ledd i å få fart på den nye tjenesten i Moss, Mossehjelpa, som jeg ser for meg vil spille en stor rolle i byen vår i årene som kommer.

Jeg gleder meg til samarbeidet med de andre rådsmedlemmene.

Politisk representasjon: Erik Iversen (V) leder, Unni Fylling Eriksen (Ny kurs) nestleder og Børge Erdal (SV) medlem.

Brukerrepresentasjon: Grete Marie Nilsen (Mental helse Moss), Charlotte Bakke (Angstringen Moss), Alexander Torgersen Shermann (Veien tilbake), Ellen Bente Gretland (LPP Moss) og Tommy Winther.

Gode tanker!

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *