Ny analyse: Over 4 500 bedrifter står i fare for å gå konkurs

 En fersk prognose fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at 4.588 norske virksomheter står i fare for å gå konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Prognosen for første kvartal 2024 er 7 prosent høyere enn situasjonen ved første kvartal 2023.

-Konkursrisikoen øker på tvers av næringslivet, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet i Norge.

Konkursrisikoen i store deler av næringslivet har økt betraktelig siden desember 2023, viser en fersk prognose fra Dun & Bradstreet. Estimert antall konkurser i løpet av de neste 12 månedene (4.588) ligger etter årets første kvartal 13 prosent høyere enn snittet de siste 3 årene (4.078). Konkursrisiko, representert ved antall estimerte konkurser målt mot totalt antall foretak i analysen, ligger nasjonalt rett under 1.3 prosent, som er 3 prosent økning sammenlignet med første kvartal i 2023. Nesten alle industrier i analysen opplever en substansiell økning i konkursrisikoen.

Nesten 1.000 bygg- og anleggsbedrifter i faresonen

Bygg- og anleggsbransjen står alene for bortimot en fjerdedel av de utsatte selskapene i tiden fremover, og 956 bedrifter er nå estimert å gå konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Konkursrisikoen i bransjen ligger nå på rett over 2 prosent.

Det er i tillegg dystre utsikter for hotell- og restaurantbransjen, hvor det etter første kvartal er estimert at 385 bedrifter står i fare for konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Det er 51 flere bedrifter enn bransjesnittet de siste 3 årene. Hotell- og restaurantbransjen har i tillegg Norges høyeste konkursrisiko på 3.5 prosent.

– Vi er vitne til en bekymringsfull utvikling der risikoen for konkurs ikke bare øker i spesielt sårbare bransjer som hotell- og restaurant med sine historisk sett lave marginer, men også i store og kapitalintensive bransjer som bygg og anlegg. Dette er en klar indikasjon på at lavkonjunktur og økonomisk usikkerhet fortsetter å prege næringslivet, sier Kari Mette Almskog.

Listen over spesielt utsatte bransjer slutter ikke der, og til tross for at eiendomsbransjen har sett en økning i antall foretak fra første kvartal 2023 til tilsvarende periode i år, har antallet selskaper som er estimert å gå konkurs steget mer i samme periode, og ligger nå på 356 foretak.

Antall betalingsanmerkninger på vei ned

Som en sammenligningsparameter viser data fra Dun & Bradstreet en nedadgående kurve for antallet privatpersoner i Norge med betalingsanmerkninger de siste årene. Siden januar 2021 har antallet personer i Norge med betalingsanmerkninger sunket fra 5.8, til 5.3 prosent i februar 2024.

– Det som er interessant med å se på antall betalingsanmerkninger i befolkingen er at det har motsatt effekt enn hva man kanskje tror. Færre betalingsanmerkninger insinuerer at befolkningen reduserer konsumet og handelsaktiviteten som konsekvens av trangere økonomi, og dette vil logisk nok føre til høyere konkurstall, sier Kari Mette Almskog.

Høyest konkursrisiko i Akershus

Ser man på prognosen på geografisk nivå, stikker Akershus seg ut som fylket med høyest konkursrisiko, tett etterfulgt av Finnmark, Østfold og Oslo.

– For norske bedrifter er det viktigere enn noen gang å holde oversikt over kundenes økonomiske situasjon og om de er tilbøyelige til å betale i tide. Bedrifter må ha god evne til å tilpasse seg stadig endrede forhold og kunne utvikle nye strategier som reduserer risiko og sikrer god økonomisk motstandskraft, avslutter Kari Mette Almskog.

Om analysen

Resultatet er produsert basert på Dun & Bradstreet sin bedriftsdatabase per 2024-02-29. Analysen gjelder norske aksjeselskaper (AS), ekskludert nye selskaper uten negative aktuelle hendelser som ikke har levert sitt første regnskap. Sammenligningen er gjort mot mars 2023.

Prognosen for konkursrisiko er basert på data om kredittverdigheten til norske aksjeselskaper, kombinert med historiske data om konkursrisiko for ulike negative hendelser.

For data om betalingsanmerkninger består populasjonen av alle personer i Norge, unntatt døde, utvandrere, personer uten fast adresse, personer med d-nummer og personer under 18 år.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *