Tiril Rustad Halvorsen. Foto: Elen Sonja Klouman

Investeringsnivået i Norge er rekordhøyt

Nytt Agendanotat viser at Norge er næringsvennlig, både for nordmenn og utenlandske investorer. Investeringsnivået er høyere enn det var under Solberg-regjeringen.

-Norge scorer høyt på de fleste kåringer over land det er enkelt å drive næringsvirksomhet i. Det har ikke endret seg de siste årene og er noe vi skal være stolte av, sier Agenda-rådgiver Tiril R. Halvorsen.

I den næringspolitiske debatten skapes det et inntrykk av at investorer fra inn- og utland skyr Norge som investeringsland. Særlig er det norske skatter som får skylden for det. Men investeringsnivået i Norge er rekordhøyt. Det skyldes at Norge har en rekke gode rammebetingelser som gjør det enkelt og lønnsomt å drive med næringsvirksomhet:

Et nytt Agendanotat trekker vi frem at følgende faktorer virker positivt inn på Norge som et land å drive næringsvirksomhet:

Den norske modellen: Som sikrer konkurransekraft, fordeler kjøpekraft, gir høy produktivitet, er nyttig for ledelsen og er god kriseberedskap.
En offentlig og godt utbygd velferdsstat: Som sørger for nødvendige investeringer, et sikkerhetsnett som gir høy omstillingsevne og øker risikoviljen, samt et omfordelende og investeringsvennlig skattesystem.

En aktiv og retningsgivende næringspolitikk:Som tetter gapet mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer, og gir økonomisk støtte til gründervirksomhet, forskning og utvikling og stiller med nødvendig risikoavlastning.

Høy tillit og sosial kapital: At vi stoler på hverandre, har lav korrupsjon og høy rettsikkerhet sparer næringslivet for milliarder. Lav ulikhet er en forutsetning for høy tillit.

Skatt påvirker tilgjengelig investeringskapital. Men å betale skatt, er noe alle investorer må gjøre. Det norske skattesystemet utgjør ikke en konkurranseulempe for norske investorer – heller ikke formuesskatten. Norske aksjer er heller ikke mer verdt for utenlandske investorer enn for norske. Formuesskatten påvirker ikke hvor lønnsomt det er å investere i Norge versus utlandet for noen investorer.  Den særnorske debatten om Norge som et land det ikke er lønnsomt å investere i, føres på feil grunnlag. Norge er næringsvennlig.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *