Tatovører er pålagt å gi kundene informasjon om hva tatoveringsblekk inneholder og om sikker bruk. Foto: Pexels

Informerer ikke godt nok om innhold i tatoveringsblekk

Nesten ingen tatoveringsstudioer gir påkrevet informasjon til kundene om innholdet i tatoveringsblekk.

Miljødirektoratet har kontrollert 16 tatoveringsstudioer for å finne ut om de bruker lovlige tatoveringsblekk, og om kundene får god nok informasjon om hva de inneholder.

Av de totalt 16 kontrollerte studioene var det nesten 90 prosent som ikke ga kundene påkrevet informasjon om tatoveringsblekkene. Kravet i regelverket er blant annet at kundene skal få informasjon om hva tatoveringsblekk inneholder og om sikker bruk.

Viktig med riktig merking

Vi kontrollerte også merkingen på i alt 58 tatoveringsblekk. 90 prosent av tatoveringsblekken var ikke merket riktig.

-Det er viktig at bransjen har god kunnskap om kjemikalieregelverket som gjelder for tatoveringsblekk, inkludert merking. Merking sørger for at alle som håndterer kjemikalier og forbrukere får tilstrekkelig informasjon til å beskytte seg mot helseskader, og til å håndtere kjemikaliene uten å skade miljøet, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Mathieu Veulemans.

Tatoveringsblekk som selges i Norge skal være merket på norsk. De vanligste feilene vi fant ved merkingen var at den obligatoriske setningen: “Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke», enten manglet eller ikke var på norsk, eller at sikkerhetsinstruksen ikke var på norsk.

Miljødirektoratet kontrollerte også om de stoffene som var oppgitt på tatoveringsblekkene var lovlige innholdsstoffer eller ikke. Miljødirektoratet fant noen tatoveringsblekk som inneholder stoffer som kan være ulovlige og vil følge opp dette overfor importørene. Tatoveringsblekkene ble ikke analysert, og det må derfor innhentes nærmere opplysninger om stoffene for å kunne avgjøre om de er over grenseverdien for lovlig innhold eller ikke.

Oppfølging

Alle kontrollerte tatoveringsstudioer og importører som ikke fulgte regelverket har blitt kontaktet av Miljødirektoratet og har en plikt til å rette opp mangler og feil slik at de driver virksomheten i tråd med regelverket.

Miljødirektoratet vil fortsette å kontrollere tatoveringsbransjen og samarbeide med de andre tilsynsmyndigheter, i Norden og ellers Europa.

Tatoveringsblekk ble regulert av kjemikalieregelverket Reach i 2020 og kravene trådte i kraft i EU og Norge januar 2022.

Innskjerpelsene i regelverket  ble innført for å redusere helseskader forårsaket av stoffene. De kan for eksempel føre til kroniske allergiske reaksjoner, andre hudproblemer, og risiko for å utvikle kreft eller skader på forplantningsevnen eller fosterutviklingen.

Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet for dette regelverket. Tatoveringsblekk er både tradisjonelle tatoveringsblekk og permanent sminke.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *