Hvor ble det av den nasjonale anleggsplanen?

Konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug rettet i sin åpningstale på NIFs ledermøte kritikk mot Kultur- og likestillingsdepartementets manglende oppfølging av regjeringens løfter om å utarbeide en nasjonal anleggsplan for å ruste opp og bygge flere idrettsanlegg. I Hurdalsplattformen står det at Regjeringen vil ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan sammen […]

Cowi utviklet ny metode for kartlegging av norske myrer

Det rådgivende ingeniørselskapet Cowi har utviklet en ny metode for kartlegging av myr og dens karbonlager og verdi. Georadar og kjerneprøver spiller en sentral rolle i metodikken. – Fremtidens naturvern er datadrevet, mener bærekraftsdirektør Anders Waage Nilsen. I kjølvannet av Miljødirektoratets anbefaling om å verne all myr i Norge, er det kommet tydelig frem at […]

Pass på de firbeinte i varmen

Høye temperaturer og flått er noen av farene for våre firbeinte venner, mens hoggormen er spesielt farlig. – Hoggormen er den eneste giftige slangen i Norge og kan utgjøre en betydelig fare for både hunder og katter, sier Einar Brekken i Tryg Forsikring. Antall kjæledyr som er forsikret øker hvert eneste år. Ved årsskiftet var […]